Schadevergoedingen.nl

Voetgangersongeval

Gratis juridisch advies

Een ongeval met een voetganger kan verschillende soorten letselschade veroorzaken, variërend van licht tot ernstig letsel.

Het is van vitaal belang om onmiddellijk medische hulp in te schakelen na een voetgangerongeval om de ernst van de verwondingen te beoordelen en passende behandeling te krijgen.

Als u overweegt een letselschadeclaim in te dienen na een voetgangersongeval, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een ervaren letselschadeadvocaat om uw rechten en mogelijkheden te begrijpen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten letselschade die kunnen optreden bij een voetgangerongeval:

 1. Botbreuken en fracturen: Voetgangers kunnen botbreuken en fracturen oplopen als gevolg van de impact met een voertuig of de grond.

 2. Hoofdletsel: Hoofdletsel kan optreden als de voetganger met het hoofd tegen het voertuig, de grond of andere objecten botst. Dit kan variëren van lichte verwondingen tot ernstige hersenletsels.

 3. Rug- en nekletsel: Een ongeval kan rug- en nekletsel veroorzaken, zoals wervelfracturen, hernia’s en beschadiging van het ruggenmerg.

 4. Schouder- en heupletsel: De impact kan letsel aan schouders en heupen veroorzaken, zoals verstuikingen, verrekkingen en breuken.

 5. Interne verwondingen: Harde impact kan interne verwondingen veroorzaken, zoals kneuzingen van organen, bloedingen en beschadiging van inwendige weefsels.

 6. Kneuzingen en schaafwonden: De impact kan leiden tot kneuzingen en schaafwonden door contact met het voertuig, de grond of andere objecten.

 7. Zachte weefselverwondingen: Verstuikingen, verrekkingen en andere verwondingen aan spieren, pezen en ligamenten kunnen optreden als gevolg van de impact.

 8. Brandwonden: In geval van een brand na het ongeval kunnen voetgangers brandwonden oplopen als gevolg van contact met vuur, hitte of brandende materialen.

 9. Psychologische impact: Een voetgangerongeval kan psychologische gevolgen hebben, zoals angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

 10. Amputaties: In ernstige gevallen kan een voetganger letsel oplopen dat resulteert in het verlies van ledematen als gevolg van impact of beknelling.

 11. Inwendige bloedingen: Harde impact kan inwendige bloedingen veroorzaken, wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken als het niet tijdig wordt behandeld.

 12. Letsels aan gezicht en ogen: Botsingen met het voertuig kunnen letsel aan het gezicht en de ogen veroorzaken, zoals snijwonden, kneuzingen en schade aan de oogbol.

Veel voorkomende oorzaken

Voetgangersongevallen kunnen om verschillende redenen plaatsvinden, vaak als gevolg van een combinatie van factoren. Hier zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van voetgangersongevallen:

 1. Onoplettendheid: Zowel voetgangers als bestuurders kunnen soms afgeleid of onoplettend zijn, waardoor ze elkaar niet op tijd opmerken en ongelukken kunnen gebeuren.

 2. Te hoge snelheid: Bestuurders die te snel rijden in gebieden met voetgangersverkeer hebben mogelijk niet genoeg tijd om te reageren als een voetganger plotseling de weg oversteekt.

 3. Niet-naleving van verkeersregels: Onoplettende voetgangers die onverwachts oversteken of onverwachte bewegingen maken, kunnen het voor bestuurders moeilijk maken om op tijd te reageren.

 4. Onvoldoende zichtbaarheid: Voetgangers die in het donker, bij slecht weer of zonder reflecterende kleding lopen, zijn mogelijk moeilijk zichtbaar voor bestuurders.

 5. Niet-gebruik van zebrapaden: Als voetgangers buiten de zebrapaden oversteken, kan dit het risico op aanrijdingen verhogen omdat automobilisten mogelijk niet verwachten dat iemand oversteekt.

 6. Dode hoek van voertuigen: Voetgangers kunnen zich in de dode hoek van voertuigen bevinden, waardoor ze mogelijk niet opgemerkt worden door bestuurders die een bocht maken of van rijstrook wisselen.

 7. Onjuist gebruik van mobiele telefoons: Zowel voetgangers als bestuurders die worden afgeleid door hun mobiele telefoon, kunnen minder aandacht hebben voor hun omgeving en elkaar niet op tijd opmerken.

 8. Onvoldoende verkeerseducatie: Onvoldoende begrip van de verkeersregels en veiligheidspraktijken kan zowel bij voetgangers als bestuurders tot ongevallen leiden.

 9. Gebrek aan voetgangersinfrastructuur: Ontoereikende trottoirs, oversteekplaatsen en verkeerslichten kunnen het risico op voetgangersongevallen verhogen.

 10. Rijden onder invloed: Bestuurders die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere stoffen kunnen hun vermogen om voetgangers op tijd op te merken en te reageren, verminderen.

 11. Slechte wegomstandigheden: Slecht weer, zoals regen, sneeuw of ijzel, kan het voor zowel voetgangers als bestuurders moeilijker maken om de weg en elkaar te zien.

 12. Onvoldoende straatverlichting: Gebieden met onvoldoende straatverlichting kunnen het moeilijk maken voor voetgangers om goed zichtbaar te zijn voor bestuurders.

Het voorkomen van voetgangersongevallen vereist samenwerking tussen voetgangers, bestuurders en beleidsmakers om veilige omstandigheden te creëren, verkeersregels na te leven en bewustzijn te vergroten over het belang van veiligheid in het verkeer.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoeding na een voetgangersongeval wordt bepaald door verschillende juridische en feitelijke factoren. Hoewel het moeilijk is om absoluut zekere oorzaken te noemen die altijd tot een letselschadevergoeding leiden, zijn er enkele situaties waarin het waarschijnlijker is dat letselschadevergoeding wordt toegekend bij een voetgangersongeval:

 1. Aantoonbare nalatigheid van de bestuurder: Als de bestuurder aantoonbaar nalatig is geweest, bijvoorbeeld door te hard te rijden, afgeleid te zijn, door een rood licht te rijden of niet te stoppen voor een zebrapad, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 2. Niet-naleving van verkeersregels: Als de bestuurder verkeersregels heeft overtreden die hebben bijgedragen aan het ongeval, zoals het negeren van verkeerssignalen of voorrangsborden, kan dit aansprakelijkheid in de hand werken.

 3. Technische problemen met het voertuig: Als het voertuig technische problemen had die hebben bijgedragen aan het ongeval, zoals falende remmen of een stuurprobleem, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid van de bestuurder of het voertuig.

 4. Gebrek aan zichtbaarheid van voetganger: Als de voetganger niet goed zichtbaar was door slechte verlichting, slechte weersomstandigheden of andere factoren, kan dit meespelen bij het bepalen van aansprakelijkheid.

 5. Bewijs van verwondingen: Als er medisch bewijs is dat de verwondingen van de voetganger direct verband houden met het ongeval, kan dit bijdragen aan de vaststelling van aansprakelijkheid en schadevergoeding.

 6. Ondersteunend getuigenbewijs: Getuigenverklaringen van omstanders of andere verkeersdeelnemers kunnen helpen om de toedracht van het ongeval te verduidelijken en bij te dragen aan het vaststellen van aansprakelijkheid.

 7. Expertise en rapporten: Juridische experts en medische rapporten kunnen bijdragen aan het aantonen van aansprakelijkheid en het verband tussen het ongeval en de verwondingen van de voetganger.

 8. Aantoonbare schending van de zorgplicht van de bestuurder: Als de bestuurder niet voldoende zorgvuldigheid heeft betracht ten opzichte van voetgangers, zoals bij het negeren van een zebrapad of onnodig hard rijden in gebieden met voetgangersverkeer, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 9. Medische kosten en behandeling: Als er medische kosten zijn gemaakt als gevolg van de verwondingen van de voetganger, kan dit dienen als basis voor het claimen van schadevergoeding.

 10. Bewijs van psychologische schade: Als het ongeval heeft geleid tot psychologische schade, zoals angst, stress of posttraumatische stressstoornis (PTSS), kan dit meespelen bij het bepalen van schadevergoeding.