Schadevergoedingen.nl

Vliegtuigongeval

Gratis juridisch advies

Letselschade bij vliegtuigongevallen kan variëren van lichte verwondingen tot ernstige lichamelijke letsels en zelfs fatale slachtoffers. De aard en ernst van de letsels hangen af van verschillende factoren, zoals de aard van het ongeval, de positie van het slachtoffer in het vliegtuig, de impact van de crash en andere omstandigheden.

Slachtoffers en nabestaanden van vliegtuigongevallen wordt geadviseerd om juridisch advies in te winnen om hun rechten te begrijpen en te bepalen welke stappen ze moeten ondernemen om mogelijke compensatie te verkrijgen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Hier zijn enkele soorten letselschade die kunnen optreden bij een vliegtuigongeval:

 1. Fysieke letsels: Dit omvat een breed scala aan fysieke verwondingen, zoals gebroken botten, kneuzingen, snijwonden, verstuikingen en verbrandingen, afhankelijk van de aard van de crash en de impact van het ongeval.

 2. Hoofd- en hersenletsel: Vliegtuigongevallen kunnen leiden tot hoofd- en hersenletsel, variërend van lichte hersenschuddingen tot ernstige traumatisch hersenletsel (TBI). Deze letsels kunnen langdurige gevolgen hebben voor cognitieve functies en motorische vaardigheden.

 3. Rug- en nekletsel: De impact van een vliegtuigcrash kan leiden tot rug- en nekletsel, zoals hernia’s, wervelfracturen en whiplash-letsel.

 4. Inwendige letsels: Interne organen kunnen worden beschadigd door de impact van het ongeval, wat kan leiden tot interne bloedingen, orgaanfalen en andere ernstige aandoeningen.

 5. Brandwonden: Brandwonden kunnen optreden als gevolg van brand en brandstoflekkage na een vliegtuigcrash. Deze letsels kunnen variëren in ernst, afhankelijk van de blootstelling aan vlammen en hitte.

 6. Amputaties: In ernstige gevallen van vliegtuigongevallen kunnen zware verwondingen leiden tot het verlies van ledematen en amputaties.

 7. Emotionele en psychologische trauma’s: Vliegtuigongevallen kunnen ernstig emotioneel en psychologisch trauma veroorzaken, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), angststoornissen en depressie, bij zowel overlevenden als nabestaanden van slachtoffers.

 8. Overlijden: Helaas kunnen sommige vliegtuigongevallen leiden tot het overlijden van passagiers en bemanningsleden, wat ernstige emotionele en financiële gevolgen kan hebben voor nabestaanden.

 9. Luchtziekte en verwondingen: Zelfs bij minder ernstige vliegtuigincidenten kunnen passagiers last krijgen van luchtziekte, verwondingen door turbulentie of andere impact.

 10. Longproblemen: Inademing van rook, roet of giftige stoffen na een vliegtuigongeluk kan leiden tot ademhalingsproblemen en longschade.

Veel voorkomende oorzaken

Vliegtuigongevallen kunnen het gevolg zijn van verschillende factoren en omstandigheden. De oorzaken van vliegtuigongevallen kunnen complex en divers zijn, variërend van technische problemen tot menselijke fouten en externe factoren. Hier zijn enkele belangrijke oorzaken van vliegtuigongevallen:

 1. Technische storingen en mechanische problemen: Defecten in vliegtuigsystemen, motorproblemen, hydraulische storingen, structurele problemen of andere technische gebreken kunnen leiden tot vliegtuigongevallen.

 2. Menselijke fouten: Fouten door piloten, bemanningsleden, luchtverkeersleiders en onderhoudspersoneel kunnen bijdragen aan vliegtuigongevallen. Dit kunnen navigatiefouten, verkeerde beslissingen, verkeerde communicatie, onvoldoende training of vermoeidheid zijn.

 3. Weersomstandigheden: Slecht weer, zoals hevige turbulentie, bliksem, sneeuwstormen, ijsvorming en laaghangende bewolking, kan de vliegveiligheid beïnvloeden en bijdragen aan ongevallen.

 4. Luchtverkeersleiding: Verkeerde communicatie, verkeerde instructies of misverstanden tussen vliegtuigen en luchtverkeersleiding kunnen tot ongevallen leiden.

 5. Sabotage en kapingen: Opzettelijke acties door kapers of terroristen, zoals kapingen of pogingen tot vliegtuigontvoering, kunnen tot vliegtuigongevallen leiden.

 6. Pilotenfouten: Piloten kunnen fouten maken tijdens het opstijgen, landen, navigeren, reageren op noodsituaties of het beheersen van het vliegtuig.

 7. Onderhoudsfouten: Onvoldoende of slecht onderhoud van vliegtuigen, waarbij cruciale systemen en componenten niet goed worden geïnspecteerd, gerepareerd of onderhouden, kan leiden tot ongevallen.

 8. Brandstofproblemen: Onvoldoende brandstof, verkeerd brandstofmengsel of brandstoflekkage kunnen leiden tot motorproblemen en vliegtuigongevallen.

 9. Navigatieproblemen: Onjuiste navigatie, verkeerde coördinaten, verkeerde kaarten of storingen in de navigatiesystemen kunnen leiden tot verlies van oriëntatie en ongevallen.

 10. Turbulentie: Extreme turbulentie of onverwachte luchtzakken kunnen de controle over het vliegtuig verstoren en tot ongevallen leiden.

 11. Ontwerp- of fabricagefouten: Gebreken in het ontwerp, de fabricage of de assemblage van vliegtuigcomponenten kunnen leiden tot structurele problemen en ongevallen.

 12. Vogelaanvaringen: Vliegtuigen kunnen in botsing komen met vogels, wat schade aan motoren en andere systemen kan veroorzaken en ongevallen kan veroorzaken.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoeding bij vliegtuigongevallen is complex en afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het rechtsgebied, de aard van het ongeval, de oorzaken en de toepasselijke wet- en regelgeving. Er zijn echter enkele situaties waarin letselschadevergoeding waarschijnlijker kan zijn:

 1. Aantoonbare nalatigheid: Als er aantoonbare nalatigheid is aangetoond van de luchtvaartmaatschappij, het personeel, de fabrikant of andere betrokken partijen, kan dit de basis vormen voor een letselschadeclaim.

 2. Technische problemen en defecten: Als het ongeval het gevolg was van technische problemen, mechanische defecten, ontwerpfouten of gebrekkig onderhoud, kan er aansprakelijkheid zijn en kunt u mogelijk een vergoeding krijgen.

 3. Menselijke fouten: Als piloten, bemanningsleden, luchtverkeersleiders of andere betrokkenen menselijke fouten hebben gemaakt die hebben bijgedragen aan het ongeval, kan dit leiden tot aansprakelijkheid en letselschadevergoeding.

 4. Onjuiste veiligheidsprocedures: Als blijkt dat de luchtvaartmaatschappij of exploitant onvoldoende veiligheidsprocedures heeft gevolgd of niet heeft voldaan aan de noodzakelijke veiligheidsnormen, kan dit leiden tot aansprakelijkheid.

 5. Gebrek aan training: Als het personeel onvoldoende getraind was om met noodsituaties om te gaan, kan dit aansprakelijkheid veroorzaken als dit heeft bijgedragen aan het ongeval.

 6. Gebrek aan adequate communicatie: Onjuiste communicatie tussen bemanningsleden, luchtverkeersleiders of andere partijen kan leiden tot verwarring en mogelijk bijdragen aan het ongeval.

 7. Onvoldoende noodplanning: Als het ongeval is verergerd door onvoldoende noodplanning, reddingsoperaties of evacuatieprocedures, kan dit bijdragen aan de aansprakelijkheid.

 8. Schending van luchtvaartregels en -normen: Als er sprake is van schending van de luchtvaartregels, voorschriften en internationale normen, kan dit tot aansprakelijkheid leiden.

 9. Gebrek aan veiligheidsvoorzieningen: Als er tekortkomingen waren in de veiligheidsvoorzieningen aan boord van het vliegtuig, zoals evacuatie-uitrusting, noodglijbanen of reddingsvesten, kan dit bijdragen aan de aansprakelijkheid.

 10. Ongepaste behandeling van passagiers: Als passagiers zijn blootgesteld aan onnodig risico of gevaar tijdens het ongeval of de evacuatie, kan dit leiden tot aansprakelijkheid.