Schadevergoedingen.nl

Verjaring

Gratis juridisch advies

Indien u (tot 5 jaar terug) slachtoffer bent geworden van een misdrijf, ongeval of van een (arbeids)conflict, kunt u via Slachtoffer.nl gratis uw zaak door een (letselschade)advocaat laten onderzoeken om mogelijke schade (alsnog) vergoed te krijgen.

Met verjaring wordt bedoeld dat door het verloop van tijd rechten verloren gaan. Ook het recht op verjaring kan verloren gaan door verjaring. Is een recht verjaard, dan kan er dus geen beroep meer op worden gedaan.

Voor letselschadezaken geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Belangrijk is dat de verjaringstermijn pas begint te lopen als het slachtoffer bekend is met het letsel en bekend is geworden wie aansprakelijk is voor de schade. Pas vanaf dat moment geldt de verjaringstermijn van 5 jaar.

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schadegevallen die het gevolg zijn van ongevallen. Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat.

Slachtoffer.nl helpt deze en vele andere klanten om hun schade te verhalen op de veroorzaker.