Schadevergoedingen.nl

Uitgegleden

Gratis juridisch advies

Een ongeval waarbij iemand uitglijdt, kan leiden tot verschillende soorten letselschade, variërend van licht tot ernstig letsel.

Het is belangrijk om na een uitglijongeval onmiddellijk medische hulp in te schakelen om de ernst van de verwondingen vast te stellen en de juiste behandeling te krijgen.

Als u overweegt een letselschadeclaim in te dienen na een uitglijongeval, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een ervaren letselschadeadvocaat om uw rechten en mogelijkheden te begrijpen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten letselschade die kunnen optreden bij een uitglijongeval:

 1. Gebroken botten en fracturen: De impact van het uitglijden en vallen kan leiden tot botbreuken en fracturen, vooral in polsen, armen, enkels en heupen.

 2. Verstuikingen en verrekkingen: Door de val kunnen spieren, pezen en ligamenten verstuikt of verrekt raken, wat pijn, zwelling en beperkte mobiliteit kan veroorzaken.

 3. Hoofdletsel: Bij een val kan het hoofd tegen de grond of een ander hard oppervlak slaan, wat kan resulteren in hoofdletsel, variërend van lichte verwondingen tot ernstige hersenletsels.

 4. Rug- en nekletsel: Een val kan leiden tot rug- en nekletsel, zoals wervelkolomverwondingen, hernia’s en beschadiging van het ruggenmerg.

 5. Schade aan gewrichten: Het uitglijden kan resulteren in gewrichtsblessures, zoals ontwrichtingen of schade aan de knieën, ellebogen of schouders.

 6. Schaafwonden en blauwe plekken: Het contact met de grond kan schaafwonden, blauwe plekken en huidbeschadigingen veroorzaken.

 7. Gebitsletsel: Een val kan ook letsel aan de mond en tanden veroorzaken, zoals gebarsten tanden, gesneden lippen of beschadigd tandvlees.

 8. Inwendige verwondingen: Een harde val kan inwendige verwondingen veroorzaken, zoals kneuzingen van organen, bloedingen en interne weefselbeschadiging.

 9. Psychologische impact: Een val kan ook psychologische gevolgen hebben, zoals angst, schrik, en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

 10. Breuken en breuken van ledematen: Het uitglijden kan leiden tot botbreuken of breuken van ledematen, zoals armen, benen, polsen of enkels.

 11. Whiplash: Een snelle beweging van het lichaam tijdens een val kan whiplash-achtige verwondingen aan de nek en rug veroorzaken.

 12. Bloeduitstortingen en zwelling: Bloeduitstortingen en zwelling kunnen optreden als gevolg van het trauma van de val en het contact met harde oppervlakken.

Veel voorkomende oorzaken

Een ongeluk waarbij iemand uitglijdt, kan verschillende oorzaken hebben. Vaak zijn deze oorzaken gerelateerd aan gladde of oneffen oppervlakken, gebrekkige veiligheidsmaatregelen en menselijk gedrag. Hier zijn enkele belangrijke oorzaken van uitglijongevallen:

 1. Nat of glad oppervlak: Oppervlakken die nat zijn door regen, ijs, sneeuw, water of gemorste vloeistoffen kunnen glad worden, waardoor het risico op uitglijden toeneemt.

 2. Vuil of puin: Vuil, zand, bladeren, modder en andere deeltjes kunnen zich ophopen op oppervlakken, waardoor deze glad en gevaarlijk worden.

 3. Oneffen oppervlak: Onregelmatigheden in vloeren, trappen of trottoirs kunnen struikelgevaar veroorzaken en leiden tot uitglijongevallen.

 4. Slecht onderhoud: Slecht onderhouden of beschadigde vloeren, tegels, trappen en loopvlakken kunnen de kans op uitglijden vergroten.

 5. Onvoldoende antislipmaatregelen: Gebrek aan antislipmateriaal, zoals matten, treden en stroken, op gladde oppervlakken kan het risico op uitglijden vergroten.

 6. Onjuist schoeisel: Schoenen met weinig grip of niet geschikt voor de omstandigheden kunnen het risico op uitglijden vergroten.

 7. Nalatigheid: Onoplettendheid van zowel voetgangers als beheerders van de omgeving kan bijdragen aan uitglijongevallen.

 8. Gebrek aan waarschuwingsborden: Het ontbreken van waarschuwingsborden voor gladde vloeren of gevaarlijke omstandigheden kan leiden tot onopgemerkte risico’s.

 9. Haastig lopen: Snel lopen of rennen op gladde oppervlakken verhoogt het risico op uitglijden.

 10. Onjuiste reinigingsmethoden: Het gebruik van verkeerde schoonmaakmiddelen of het niet goed drogen van oppervlakken na het schoonmaken kan gladheid veroorzaken.

 11. Onvoldoende verlichting: Slechte verlichting in donkere of weinig verlichte gebieden kan het moeilijker maken om gevaarlijke oppervlakken op te merken.

 12. Slechte weersomstandigheden: Regen, sneeuw, ijzel en andere weersomstandigheden kunnen oppervlakken glad maken en de kans op uitglijden vergroten.

Het voorkomen van uitglijongevallen vereist proactieve maatregelen, zoals het handhaven van goede reinigingspraktijken, het aanbrengen van antislipmaterialen en het waarborgen van veilige omstandigheden in binnen- en buitenomgevingen.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoeding na een uitglijongeval wordt bepaald door verschillende juridische en feitelijke factoren. Er zijn echter enkele situaties waarin het waarschijnlijker is dat letselschadevergoeding wordt toegekend aan iemand die is uitgegleden:

 1. Onvoldoende waarschuwing: Als er geen waarschuwingsborden of -tekens waren geplaatst om mensen te waarschuwen voor gladde oppervlakken, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 2. Gebrek aan antislipmaatregelen: Als het gebouwseigenaren of beheerders ontbrak aan antislipmaatregelen zoals matten, treden of stroken op gladde oppervlakken, kan dit een basis zijn voor aansprakelijkheid.

 3. Nalatig onderhoud: Als het oppervlak dat glad werd, werd veroorzaakt door slecht onderhoud, zoals kapotte tegels of vloeren, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 4. Verwaarlozing van reiniging: Als het uitglijongeval werd veroorzaakt door onjuiste reinigingsmethoden, gebruik van verkeerde schoonmaakmiddelen of onvoldoende droging van oppervlakken, kan dit aansprakelijkheid in de hand werken.

 5. Slechte verlichting: Als het uitglijongeval plaatsvond in een gebied met onvoldoende verlichting, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid, vooral als het gebrek aan verlichting bijdroeg aan de val.

 6. Onveilige omstandigheden: Als de omgeving waarin de val plaatsvond al lange tijd als gevaarlijk bekend stond bij de verantwoordelijke partij, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 7. Aantoonbare nalatigheid: Als de verantwoordelijke partij aantoonbaar nalatig is geweest in het handhaven van veilige omstandigheden, zoals negeren van meldingen van gladheid of weigering om corrigerende maatregelen te nemen, kan dit aansprakelijkheid vergroten.

 8. Gebrek aan actie na eerdere incidenten: Als er eerdere meldingen of incidenten van uitglijongevallen waren, maar er werden geen maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.