Schadevergoedingen.nl

Steigerongeval

Gratis juridisch advies

Een ongeval met een steiger kan leiden tot verschillende soorten letselschade, afhankelijk van de ernst van het ongeval, de hoogte van de val en andere factoren

Het is belangrijk om na een ongeval met een steiger onmiddellijk medische hulp te zoeken en, indien nodig, juridisch advies in te winnen om uw rechten te beschermen en te bepalen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Een letselschadeadvocaat kan u helpen bij het beoordelen van de situatie en het nemen van de juiste stappen om een vergoeding te verkrijgen voor de geleden schade.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Enkele veelvoorkomende soorten letselschade die kunnen optreden bij een ongeval met een steiger zijn onder andere:

 1. Valletsel: Het meest voorkomende type letselschade bij ongevallen met steigers is valletsel. Dit kan variëren van relatief milde verwondingen, zoals kneuzingen en schaafwonden, tot ernstige letsels zoals botbreuken, rug- en nekletsel, schedeltrauma en interne verwondingen.

 2. Botbreuken: Het verlies van evenwicht op een steiger kan leiden tot botbreuken, zoals gebroken armen, benen, enkels of polsen.

 3. Hoofdletsel: Een val van een steiger kan leiden tot hoofdletsel, variërend van lichte hoofdwonden en kneuzingen tot ernstiger traumatisch hersenletsel (TBI).

 4. Rug- en nekletsel: De impact van een val van een steiger kan leiden tot rug- en nekletsel, wat kan resulteren in verstuikingen, verrekkingen, wervelfracturen of hernia’s.

 5. Interne verwondingen: Een harde val kan interne verwondingen veroorzaken, zoals inwendige bloedingen, beschadigde organen en andere interne trauma’s.

 6. Spier- en gewrichtsletsel: Vallen van een steiger kan leiden tot spierspanning, gewrichtsverstuikingen en verrekkingen, wat pijn en beperkte mobiliteit kan veroorzaken.

 7. Psychologisch trauma: Een val van een steiger kan ook psychologisch trauma veroorzaken, zoals angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie.

 8. Brandwonden: Als er brandbare materialen aanwezig waren of als de val leidde tot contact met hete oppervlakken of vloeistoffen, kunnen brandwonden optreden.

 9. Snij- en schaafwonden: Tijdens een val van een steiger kunnen slachtoffers in contact komen met scherpe of ruwe oppervlakken, wat leidt tot snijwonden en schaafwonden.

 10. Verlies van ledematen: In sommige gevallen kunnen ernstige ongevallen op een steiger leiden tot amputatie van ledematen.

 11. Dood: Helaas kunnen ernstige ongevallen op een steiger fataal zijn.

Veel voorkomende oorzaken

Ongevallen met steigers kunnen verschillende oorzaken hebben, vaak gerelateerd aan menselijke fouten, slecht onderhoud of ontoereikende veiligheidsmaatregelen. Enkele belangrijke oorzaken van ongevallen met steigers zijn onder andere:

 1. Onveilige werkomstandigheden: Onvoldoende aandacht voor veiligheidsprocedures, zoals het niet dragen van veiligheidsharnassen of het niet vastmaken van valbeveiliging, kan leiden tot ongevallen.

 2. Onvoldoende training: Gebrek aan adequate training voor werknemers over hoe ze veilig op steigers moeten werken, kan ongelukken veroorzaken.

 3. Onjuiste opbouw van steigers: Als een steiger niet correct is opgebouwd volgens de specificaties en voorschriften, kan dit leiden tot instabiliteit en ongevallen.

 4. Onvoldoende inspectie: Gebrek aan regelmatige inspectie van steigers om mogelijke gebreken of zwakke punten te identificeren, kan leiden tot instortingen of vallende voorwerpen.

 5. Gebrekkig onderhoud: Slecht onderhoud van steigers kan leiden tot roest, corrosie en verzwakking van materialen, waardoor de kans op ongevallen toeneemt.

 6. Onjuist gebruik van gereedschap: Het gebruik van gereedschap op een steiger zonder de juiste veiligheidsmaatregelen kan ongevallen veroorzaken, zoals vallende voorwerpen.

 7. Onvoldoende barricades en markeringen: Het ontbreken van barricades, markeringen en waarschuwingssignalen kan het risico op vallen vergroten.

 8. Onjuiste belasting: Overbelasting van de steiger door te veel gewicht kan instabiliteit veroorzaken en tot instortingen leiden.

 9. Slechte weersomstandigheden: Werken op steigers tijdens slechte weersomstandigheden, zoals wind, regen, ijzel of sneeuw, kan het risico op ongevallen vergroten.

 10. Gebrek aan toezicht: Onvoldoende toezicht op de werknemers die op de steiger werken, kan leiden tot onveilig gedrag en ongelukken.

 11. Onvoldoende communicatie: Gebrek aan communicatie tussen werknemers op de steiger en andere betrokken partijen kan leiden tot verwarring en ongevallen.

 12. Nalatigheid: Onachtzaamheid of nalatigheid van zowel werknemers als werkgevers bij het volgen van veiligheidsprotocollen kan bijdragen aan ongevallen.

Het vermijden van ongevallen met steigers vereist strikte naleving van veiligheidsvoorschriften, grondige training van werknemers en regelmatige inspecties en onderhoud van de steigers. Het implementeren van de juiste veiligheidsmaatregelen is essentieel om het risico op ongevallen te minimaliseren.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoeding bij een steigerongeval wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de aard van het ongeval, de ernst van de verwondingen en de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Er zijn geen specifieke oorzaken die absoluut tot een letselschadevergoeding leiden, maar er zijn situaties waarin het waarschijnlijker is dat een claim succesvol zal zijn. Enkele van deze situaties kunnen zijn:

 1. Onveilige werkomstandigheden: Als het ongeval is veroorzaakt door onveilige werkomstandigheden, zoals het ontbreken van valbeveiliging, gebrekkige steigerconstructie of het niet volgen van veiligheidsprocedures, kan dit aantonen dat de werkgever of de verantwoordelijke partij nalatig is geweest.

 2. Gebrekkige steigerconstructie: Als het ongeval het gevolg was van een gebrekkige constructie of onjuiste opbouw van de steiger, kan dit aantonen dat er sprake was van nalatigheid bij degenen die verantwoordelijk waren voor het bouwen en onderhouden van de steiger.

 3. Onvoldoende training: Als werknemers niet de nodige training hebben ontvangen om veilig op de steiger te werken en dit heeft bijgedragen aan het ongeval, kan dit als basis dienen voor een letselschadeclaim.

 4. Gebrek aan toezicht: Als er onvoldoende toezicht was op de werknemers die op de steiger werkten, en dit heeft bijgedragen aan het ongeval, kan dit een factor zijn bij het vaststellen van aansprakelijkheid.

 5. Nalatigheid van werkgever of aannemer: Als de werkgever of aannemer nalatig was bij het handhaven van veiligheidsmaatregelen, regelmatige inspecties en onderhoud van de steiger, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 6. Schending van veiligheidsvoorschriften: Als er bewijs is dat er schendingen waren van wettelijke veiligheidsvoorschriften of industriestandaarden, kan dit de aansprakelijkheid ondersteunen.

 7. Bewijs van letsel: Het kunnen aantonen van fysieke of emotionele verwondingen als gevolg van het steigerongeval is cruciaal om een letselschadeclaim te onderbouwen. Medische rapporten en documentatie van het letsel zijn vaak vereist.