Schadevergoedingen.nl

Roltrapongeval

Gratis juridisch advies

Bij een ongeval met een roltrap kunnen verschillende soorten letselschade optreden, afhankelijk van de aard van het ongeval, de ernst ervan en de omstandigheden. Roltrappen zijn ingewikkelde machines en ongelukken kunnen variëren van licht tot ernstig letsel.

Om ongevallen op roltrappen te voorkomen, is het belangrijk om voorzichtig te zijn, de veiligheidsvoorschriften en instructies van de roltrap te volgen, en ervoor te zorgen dat kinderen onder toezicht staan tijdens het gebruik van roltrappen. Als u betrokken bent bij een roltrapongeval en letsel oploopt, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken en, indien nodig, juridisch advies inwinnen om uw rechten en mogelijke letselschadeclaims te begrijpen.

Als u overweegt een letselschadeclaim in te dienen na een ongeval waarbij u buiten uw schuld gewond bent geraakt, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een ervaren letselschadeadvocaat om uw specifieke situatie te beoordelen en uw rechten te begrijpen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten letselschade bij een roltrapongeval:

 1. Vingerbeknelling en snijwonden: Een van de meest voorkomende ongelukken op roltrappen zijn vingerbeknellingen, waarbij vingers vast komen te zitten tussen de bewegende treden en de vaste structuur van de roltrap.

 2. Struikelen en vallen: Ongevallen waarbij mensen struikelen en vallen op een roltrap, of bij het betreden of verlaten ervan, kunnen leiden tot verschillende verwondingen zoals schaafwonden, kneuzingen, botbreuken of hoofdletsel.

 3. Kleding of lichaamsdelen vast komen te zitten: Losse kleding, sjaals, schoenveters of andere accessoires kunnen vast komen te zitten in de bewegende delen van de roltrap en letsel veroorzaken.

 4. Verdraaiingen en verrekkingen: Snelle bewegingen tijdens een val op de roltrap kunnen leiden tot verdraaiingen of verrekkingen van spieren en gewrichten.

 5. Hoofdletsel: Als iemand zijn evenwicht verliest of valt op een roltrap, kan dit leiden tot hoofdletsel, variërend van lichte verwondingen tot ernstiger trauma’s zoals hersenschuddingen.

 6. Botbreuken: Als gevolg van een val of een val op de roltrap kunnen botbreuken optreden, vooral in de armen, benen en polsen.

 7. Snijwonden en schaafwonden: Snijwonden en schaafwonden kunnen optreden als iemand in contact komt met scherpe randen of ruwe oppervlakken van de roltrap.

 8. Beknelling: Naast vingers kunnen andere lichaamsdelen, zoals kleding of schoenen, vast komen te zitten tussen bewegende en vaste delen van de roltrap.

 9. Psychologisch trauma: Een roltrapongeval kan psychologisch trauma veroorzaken, zoals angst voor roltrappen of openbare ruimtes.

Veel voorkomende oorzaken

Ongelukken met roltrappen kunnen om verschillende redenen plaatsvinden en kunnen variëren van lichte verwondingen tot ernstige incidenten. Hier zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van ongelukken met roltrappen:

 1. Onjuist gebruik: Mensen die niet bekend zijn met het juiste gebruik van roltrappen kunnen per ongeluk struikelen, vallen of letsel oplopen door onhandig gedrag.

 2. Struikelen bij op- en afstappen: Het op- of afstappen van een bewegende roltrap zonder op te letten kan leiden tot struikelen, vallen en letsel.

 3. Losse kleding en accessoires: Losse kleding, lange sjaals, losse schoenveters en andere accessoires kunnen vast komen te zitten in de bewegende delen van de roltrap en letsel veroorzaken.

 4. Vingerbeknelling: Onjuist plaatsen van handen, vingers of andere lichaamsdelen op de zijkanten van de roltrap kan leiden tot vingerbeknelling tussen de treden en de vaste structuur.

 5. Slecht onderhoud: Slecht onderhouden roltrappen kunnen defecten vertonen, zoals losse treden, haperende beweging, of scherpe randen, wat kan bijdragen aan ongevallen.

 6. Technische storingen: Technische problemen zoals storingen in het aandrijfmechanisme, remmen of sensoren kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag van de roltrap.

 7. Overbelasting: Te veel mensen op een roltrap kunnen overbelasting veroorzaken en het normale functioneren verstoren, met mogelijke gevolgen zoals vastlopen of abrupt stoppen.

 8. Slechte bewegwijzering: Onvoldoende zichtbare waarschuwingsborden of instructies kunnen mensen niet bewust maken van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van roltrappen.

 9. Onder invloed zijn: Personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere stoffen kunnen minder oplettend zijn en ongepast gedrag vertonen op roltrappen.

 10. Onvoldoende toezicht: Het gebrek aan toezicht op kinderen of onoplettende ouders kan leiden tot ongepast gedrag en ongelukken.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoeding bij een roltrapongeval kan afhangen van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de aansprakelijkheid van de betrokken partijen en de wetgeving in het betreffende rechtsgebied. Hieronder treft u enkele situaties waarin letselschadevergoeding waarschijnlijker kan zijn bij een roltrapongeval:

 1. Aantoonbare nalatigheid: Als het roltrapongeval het gevolg is van aantoonbare nalatigheid van de eigenaar van de roltrap, de beheerder van de locatie waar de roltrap zich bevindt, of andere verantwoordelijke partijen, kan dit de kans op aansprakelijkheid vergroten.

 2. Slecht onderhoud: Als het ongeval te wijten is aan slecht onderhouden roltrappen, zoals losse treden, defecte remmen of andere technische problemen, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 3. Technische storingen: Als het ongeval het gevolg is van technische storingen in de roltrap, zoals abrupt stoppen, vastlopen of onvoorspelbare bewegingen, kan dit de aansprakelijkheid beïnvloeden.

 4. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen: Als er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om ongevallen op roltrappen te voorkomen, zoals het ontbreken van waarschuwingsborden, instructies of leuningen, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 5. Losse kleding of accessoires: Als het ongeval is veroorzaakt doordat kleding, sjaals, schoenveters of andere accessoires vast kwamen te zitten in de roltrap, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 6. Onvoldoende toezicht: Als het ongeval te wijten is aan gebrek aan toezicht op kinderen of onoplettende ouders, kan dit de aansprakelijkheid van de betrokkenen vergroten.

 7. Onduidelijke instructies: Als er onduidelijke of ontbrekende instructies zijn voor het veilig gebruik van de roltrap, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 8. Medische kosten en behandeling: Als u medische behandeling heeft ondergaan als gevolg van het roltrapongeval, zoals ziekenhuisopname, doktersbezoeken, revalidatie en medicijnen, kan dit helpen bij het aantonen van de ernst van uw letsel en de geleden schade.