Schadevergoedingen.nl

Openslaand-portier

Gratis juridisch advies

Een ongeval met een openslaand portier, ook wel bekend als “portierongeval” of “portierbotsing”, kan verschillende soorten letselschade veroorzaken, zowel voor inzittenden van het voertuig als voor andere weggebruikers.

Het voorkomen van ongevallen met openslaande portieren vereist zorgvuldigheid bij het openen van portieren en extra aandacht voor omgevingsfactoren, vooral in druk verkeer. Automobilisten en inzittenden moeten altijd controleren of het veilig is voordat ze een portier openen, vooral als er fietsers, motorrijders of voetgangers in de buurt zijn.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Hier zijn enkele van de mogelijke soorten letselschade die kunnen optreden bij een dergelijk ongeval:

 1. Hoofd- en hersenletsel: Wanneer een openslaand portier in botsing komt met een fietser, motorrijder of voetganger, kan dit leiden tot hoofd- en hersenletsel, zoals hersenschudding, hersenbloedingen en traumatisch hersenletsel.

 2. Nekletsel: Het plotseling openslaan van een portier kan leiden tot nekletsel, zoals whiplash, als gevolg van de abrupte beweging van het hoofd en de nek.

 3. Rugletsel: De impact van een openslaand portier kan rugletsel veroorzaken, zoals verstuikingen, spierspanningen en hernia’s.

 4. Been- en armletsel: Een persoon die op de fiets, scooter of motor zit en in aanraking komt met een openslaand portier, kan letsel aan de benen en armen oplopen, zoals breuken, schaafwonden en snijwonden.

 5. Bekkenletsel: Een directe impact van een openslaand portier kan bekkenletsel veroorzaken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de beweeglijkheid en het comfort van het slachtoffer.

 6. Lichamelijke verwondingen: Ongeacht het type voertuig dat betrokken is bij het ongeval, kunnen lichamelijke verwondingen zoals kneuzingen, snijwonden, schaafwonden en blauwe plekken optreden.

 7. Interne verwondingen: De kracht van de impact kan leiden tot interne verwondingen, zoals beschadiging van organen, die mogelijk onmiddellijke medische aandacht vereisen.

 8. Gebroken botten: Inzittenden van de auto die betrokken is bij het ongeval kunnen gebroken botten oplopen door de impact van het openslaande portier.

 9. Psychologisch trauma: Slachtoffers kunnen psychologisch trauma ervaren als gevolg van de schrik en de impact van het ongeval, wat kan leiden tot angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere psychische problemen.

 10. Aanrijding met ander verkeer: Een openslaand portier kan andere voertuigen dwingen uit te wijken of te botsen, wat kan leiden tot een bredere botsing en ernstiger letsel.

 11. Voetgangersletsel: Als een voetganger in de buurt van een geparkeerd voertuig loopt wanneer het portier plotseling opengaat, kan dit leiden tot ernstig letsel, zoals botbreuken en verwondingen aan ledematen.

Veel voorkomende oorzaken

Ongelukken met openslaande portieren kunnen verschillende oorzaken hebben en treden vaak op wanneer inzittenden van een voertuig het portier openen zonder voldoende aandacht te besteden aan het verkeer om hen heen. Hier zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van ongelukken met openslaande portieren:

 1. Onoplettendheid van inzittenden: Het niet goed controleren van de omgeving voordat een portier wordt geopend, is een veelvoorkomende oorzaak van ongelukken. Inzittenden kunnen worden afgeleid en vergeten om te kijken of er ander verkeer nadert.

 2. Deur openen aan de kant van het verkeer: Als inzittenden aan de kant van het verkeer een portier openen, kunnen voorbijrijdende voertuigen, fietsers of voetgangers in botsing komen met het portier.

 3. Geparkeerd voertuig aan de straatzijde: Voertuigen die aan de kant van de weg zijn geparkeerd, kunnen inzittenden blootstellen aan het risico van een ongeluk als het portier wordt geopend zonder goed te kijken naar naderend verkeer.

 4. Nabijheid van fietspaden of fietssuggestiestroken: In gebieden met fietspaden of fietssuggestiestroken kan een onoplettend geopend portier in botsing komen met naderende fietsers.

 5. Lage snelheid van fietsers of scooters: Fietsers en scooters bewegen soms met een lage snelheid en kunnen moeilijker te zien zijn, wat het risico op een ongeval met een openslaand portier vergroot.

 6. Gebrek aan veiligheidsvoorzieningen: Als een voertuig niet is uitgerust met spiegels of sensoren om naderend verkeer te detecteren, kan dit de kans op ongelukken vergroten.

 7. Onvoldoende kennis van verkeersveiligheid: Soms zijn inzittenden, vooral kinderen, zich mogelijk niet volledig bewust van de gevaren van het openen van portieren zonder goed te kijken.

 8. Inefficiente instructies: Inzittenden kunnen onvoldoende instructies krijgen over het veilig openen van portieren, vooral in het geval van taxi’s of ridesharing-voertuigen.

 9. Snel uitstappen: Inzittenden die haast hebben om uit te stappen, kunnen onbedoeld een portier openen zonder de omgeving te controleren.

 10. Afgeleid gedrag: Afgeleid zijn door mobiele telefoons, gesprekken of andere activiteiten kan ervoor zorgen dat inzittenden niet goed opletten voordat ze een portier openen.

Om ongelukken met openslaande portieren te voorkomen, is het van cruciaal belang dat inzittenden van voertuigen altijd voorzichtig zijn en de omgeving controleren voordat ze een portier openen, vooral als er naderend verkeer in de buurt is. Verkeersveiligheidsbewustzijn en het aanleren van juiste procedures voor het openen van portieren zijn essentieel om dergelijke ongevallen te verminderen.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoedingen bij ongelukken met openslaande portieren worden bepaald door juridische en feitelijke factoren, en elke zaak is uniek. Er zijn echter enkele situaties waarin letselschadevergoedingen waarschijnlijk kunnen worden toegekend bij een ongeluk met een openslaand portier:

 1. Bewijs van nalatigheid: Als het aantoonbaar is dat de persoon die het portier heeft geopend nalatig was in het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen om een ongeval te voorkomen, kan dit de basis vormen voor een letselschadeclaim.

 2. Schending van verkeersregels: Als de persoon die het portier heeft geopend de verkeersregels heeft geschonden, zoals het openen van het portier aan de kant van het verkeer of zonder eerst goed te kijken, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 3. Onvoldoende controle over het portier: Als het portier uit de hand wordt geopend en de persoon die het portier opende onvoldoende controle had over de beweging ervan, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 4. Gebrekkige veiligheidsmaatregelen: Als het voertuig niet is uitgerust met de juiste veiligheidsvoorzieningen, zoals spiegels of sensoren om naderend verkeer te detecteren, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 5. Onjuiste instructies: Als de persoon die het portier opende niet de juiste instructies heeft gekregen over hoe het portier veilig te openen, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 6. Schade aan ander voertuig: Als het ongeval resulteert in schade aan een ander voertuig of eigendom, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid.

 7. Lichamelijk letsel: Als betrokken personen daadwerkelijk lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van het ongeval met het openslaande portier, is er grond voor een letselschadeclaim.

 8. Medische kosten: Letselschadevergoeding kan worden toegekend om de medische kosten te dekken die het gevolg zijn van de verwondingen als gevolg van het ongeval.

 9. Pijn en lijden: Letselschadevergoeding kan ook worden toegekend voor het fysieke ongemak, de pijn en het emotionele lijden dat het slachtoffer heeft doorstaan als gevolg van het ongeval.

Het is belangrijk op te merken dat letselschadeclaims in verband met ongelukken met openslaande portieren complex kunnen zijn, omdat ze vaak meerdere betrokken partijen, zoals de persoon die het portier opende, andere inzittenden van het voertuig, andere weggebruikers en verzekeringsmaatschappijen, omvatten. Als u overweegt een letselschadeclaim in te dienen na een ongeval met een openslaand portier, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een ervaren letselschadeadvocaat om uw specifieke situatie te beoordelen en uw rechten te begrijpen.