Schadevergoedingen.nl

Laster

Gratis juridisch advies

Laster verwijst naar het verspreiden van schadelijke onwaarheden over een persoon, meestal mondeling, met de bedoeling om de reputatie van die persoon te schaden. Letselschade als gevolg van laster heeft betrekking op de schade die wordt veroorzaakt aan de reputatie, emotionele toestand en soms financiële situatie van het slachtoffer.

Als u denkt dat u slachtoffer bent van laster en letselschade heeft opgelopen, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om uw rechten te begrijpen en te bepalen welke stappen u kunt ondernemen om de schade te beperken of te herstellen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Hier zijn enkele soorten letselschade die kunnen optreden bij laster:

 1. Schade aan reputatie: Laster kan de goede naam en reputatie van het slachtoffer ernstig aantasten, wat invloed kan hebben op hoe anderen hen zien en behandelen.

 2. Emotionele stress: Onwaarheden verspreid door laster kunnen emotionele stress veroorzaken, waaronder angst, verdriet, woede en schaamte.

 3. Psychologische gevolgen: Het constante gevoel van onrechtvaardigheid en de impact van laster kunnen psychologische gevolgen hebben, zoals depressie, angststoornissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

 4. Verminderd zelfvertrouwen: Laster kan het zelfvertrouwen van een persoon aantasten, wat kan leiden tot verminderd gevoel van eigenwaarde en negatieve zelfwaardering.

 5. Verlies van sociale contacten: Schade aan de reputatie door laster kan leiden tot isolatie en het vermijden van sociale situaties om confrontatie te voorkomen.

 6. Professionele schade: Als de laster gerelateerd is aan iemands professionele leven, kan het leiden tot verlies van werk, zakelijke kansen en professionele reputatie.

 7. Financiële gevolgen: Professionele schade als gevolg van laster kan indirect financiële gevolgen hebben, zoals inkomstenverlies en verminderde zakelijke mogelijkheden.

 8. Negatieve impact op relaties: Laster kan ook persoonlijke relaties beïnvloeden, zoals vriendschappen, familiebanden en romantische relaties.

 9. Juridische kosten: Slachtoffers van laster kunnen juridische stappen overwegen om hun reputatie te beschermen, wat kan leiden tot juridische kosten en stress.

 10. Verlies van kansen: Als de laster iemands kansen op persoonlijke en professionele groei beïnvloedt, kan dit leiden tot verlies van kansen en groeimogelijkheden.

Veel voorkomende oorzaken

Laster kan voortkomen uit verschillende situaties en motieven, waarbij valse informatie met opzet wordt verspreid om de reputatie van een persoon te schaden. De belangrijkste oorzaken van laster kunnen variëren, maar hier zijn enkele veelvoorkomende situaties die tot laster kunnen leiden:

 1. Conflicten en rivaliteit: Laster kan ontstaan uit persoonlijke conflicten, ruzies of rivaliteit tussen individuen, waarbij een van de partijen valse informatie verspreidt om de ander schade toe te brengen.

 2. Jaloezie en afgunst: Jaloezie en afgunst kunnen leiden tot laster, waarbij iemand valse informatie verspreidt om anderen te kleineren of te vernederen.

 3. Persoonlijke wrok: Persoonlijke wrok, negatieve gevoelens of een gevoel van wraak kunnen ertoe leiden dat mensen valse informatie verspreiden om anderen schade te berokkenen.

 4. Professionele rivaliteit: In professionele omgevingen kan concurrentie en rivaliteit leiden tot laster om de reputatie van concurrenten te schaden.

 5. Politiek en openbare discussies: In politieke arena’s en openbare discussies kunnen valse beschuldigingen en negatieve uitspraken worden gebruikt om tegenstanders te schaden.

 6. Pesten en cyberpesten: Pesten en cyberpesten kunnen leiden tot laster, waarbij de dader valse informatie verspreidt om het slachtoffer te vernederen en schade toe te brengen.

 7. Roddels en achterklap: Roddels en achterklap kunnen leiden tot het verspreiden van valse informatie om anderen in een negatief daglicht te stellen.

 8. Persoonlijk gewin: Sommige mensen kunnen valse informatie verspreiden om persoonlijk gewin te behalen, zoals het verminderen van concurrentie op de arbeidsmarkt of het verkrijgen van bepaalde voordelen.

 9. Intentionele schade: Mensen kunnen laster gebruiken als een opzettelijke tactiek om anderen te schaden voor hun eigen agenda.

 10. Onnauwkeurige informatie: In sommige gevallen kan laster voortkomen uit het verspreiden van onnauwkeurige informatie zonder de bedoeling om schade aan te richten.

Letselschadevergoedingen

Het is belangrijk op te merken dat niet alle gevallen van laster automatisch tot een letselschadevergoeding leiden. Hier zijn enkele oorzaken die mogelijk tot letselschadevergoeding kunnen leiden bij laster:

 1. Aantoonbare schade: Om in aanmerking te komen voor letselschadevergoeding bij laster, moet u aantoonbare schade kunnen aantonen die direct verband houdt met de laster. Dit kan financiële verliezen, professionele schade, emotioneel leed, psychologische gevolgen en andere vormen van schade omvatten.

 2. Bewijs van intentie: Als kan worden aangetoond dat de persoon die de laster heeft verspreid opzettelijk heeft gehandeld om schade toe te brengen aan uw reputatie, kan dit uw zaak versterken.

 3. Onwaarheden: Lasterverklaringen moeten onwaar zijn en aantoonbaar onjuist zijn. Als de beweringen die zijn verspreid waar zijn, kan dit de basis voor een schadeclaim ondermijnen.

 4. Impact op reputatie: Als u kunt aantonen dat de laster aantoonbaar uw reputatie heeft geschaad, kan dit bijdragen aan het recht op vergoeding.

 5. Verlies van kansen: Als de laster heeft geleid tot verlies van kansen, zoals verlies van werk, klanten, opdrachten of zakelijke mogelijkheden, kan dit uw zaak versterken.

 6. Professionele schade: Laster die aantoonbare schade aan uw professionele reputatie heeft toegebracht, kan resulteren in het recht op vergoeding voor inkomstenverlies en andere schade.

 7. Bewijs van verspreiding: Het kunnen aantonen dat de laster wijdverspreid is en anderen heeft bereikt, kan bijdragen aan uw zaak voor letselschadevergoeding.

 8. Aantasting van eer en goede naam: In sommige rechtsgebieden wordt laster beschouwd als een aantasting van eer en goede naam, wat kan leiden tot schadeclaims.