Schadevergoedingen.nl

Kermisongeval

Gratis juridisch advies

Het is belangrijk op te merken dat de veiligheid op kermissen sterk varieert en dat veel kermisexploitanten en organisatoren inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat attracties voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

 

Als iemand letselschade oploopt bij een kermisongeval als gevolg van nalatigheid of gebrekkig onderhoud, kan het mogelijk zijn om juridische stappen te ondernemen om compensatie te verkrijgen voor medische kosten, emotioneel leed en andere schade.

Het is altijd raadzaam om in dergelijke gevallen professioneel juridisch advies in te winnen.

Een ongeval op een kermis kan leiden tot verschillende soorten letselschade, afhankelijk van de aard van het ongeval, de attractie waarbij het plaatsvond, en andere omstandigheden.

Enkele veelvoorkomende letselschades die kunnen optreden bij een kermisongeval zijn onder andere:

 1. Whiplash en nekletsel: Snelle bewegingen, abrupte stops of draaiende bewegingen in sommige attracties kunnen leiden tot nekletsel of whiplash, waarbij de nekspieren en -ligamenten worden uitgerekt of gescheurd.
 2. Hoofdletsel: Bij vallen, botsingen of draaiende bewegingen kunnen mensen hoofdletsel oplopen, variërend van lichte kneuzingen tot ernstiger traumatisch hersenletsel.
 3. Botbreuken: Ongevallen kunnen leiden tot botbreuken, vooral als mensen vallen of vast komen te zitten in bewegende delen van de attracties.
 4. Snij- en schaafwonden: Scherpe randen, bewegende onderdelen of ruwe oppervlakken kunnen snij- en schaafwonden veroorzaken.
 5. Verstuikingen en verrekkingen: Snelle bewegingen en plotselinge stops kunnen leiden tot verstuikingen (beschadiging van gewrichtsbanden) en verrekkingen (beschadiging van spieren of pezen).
 6. Bewustzijnsverlies en duizeligheid: Sommige mensen kunnen bewustzijnsverlies ervaren door de intensiteit van bepaalde attracties, wat kan leiden tot verwondingen als ze vallen.
 7. Psychologische schade: Ernstige ongevallen op een kermis kunnen psychologische schade veroorzaken, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS) of angststoornissen.
 8. Brandwonden: Bij attracties met draaiende en bewegende onderdelen bestaat het risico op brandwonden door wrijving of contact met hete oppervlakken.
 9. Lichamelijke beknelling: Sommige attracties hebben bewegende onderdelen die mensen kunnen beknellen als ze er niet op de juiste manier in of uit stappen.
 10. Overige verwondingen: Afhankelijk van het type attractie kunnen er andere specifieke verwondingen optreden, zoals bijvoorbeeld rugletsel, spierscheuringen, oogletsel en meer.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Veel voorkomende oorzaken

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan ongelukken op een kermis. Deze omvatten zowel menselijke als technische aspecten. Enkele belangrijke oorzaken zijn onder andere:

 1. Technische storingen: Fouten in de mechanische of elektrische systemen van de attracties kunnen leiden tot ongelukken. Slecht onderhoud, slijtage of defecte onderdelen kunnen leiden tot storingen tijdens de rit.

 2. Onvoldoende onderhoud: Gebrek aan regelmatig en grondig onderhoud van attracties kan leiden tot verslechtering van de prestaties en veiligheidsrisico’s vergroten.

 3. Ontwerpfouten: Als een attractie niet goed is ontworpen of niet voldoet aan veiligheidsnormen, kan dit leiden tot ongelukken. Het ontwerp moet rekening houden met krachten, snelheden en andere factoren die de veiligheid van de passagiers beïnvloeden.

 4. Menselijke fouten: Onoplettendheid, onvoldoende training van personeel, slechte communicatie tussen werknemers en onjuiste bediening van attracties kunnen bijdragen aan ongevallen. Zowel het bedienend personeel als de technici moeten goed getraind zijn om de attracties veilig te laten functioneren.

 5. Overbelasting en onjuist gebruik: Als attracties worden overbelast met passagiers of als passagiers zich niet aan de veiligheidsinstructies houden (bijvoorbeeld losmaken van veiligheidsgordels), kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.

 6. Weersomstandigheden: Slecht weer, zoals harde wind of hevige regen, kan de veiligheid van de attracties beïnvloeden. Sommige attracties kunnen gevoeliger zijn voor bepaalde weersomstandigheden.

 7. Materiaalverslechtering: Materialen zoals staal en kabels kunnen in de loop van de tijd verslechteren door blootstelling aan weerselementen en slijtage. Dit kan de structurele integriteit van de attracties aantasten.

 8. Naleving van veiligheidsvoorschriften: Het niet naleven van wettelijke en industrie-specifieke veiligheidsvoorschriften kan leiden tot risicovolle situaties. Zowel de exploitanten van de attracties als de overheidsinstanties moeten ervoor zorgen dat de voorschriften worden nageleefd.

Om ongelukken op kermissen te voorkomen, is het cruciaal dat exploitanten en betrokken partijen zich houden aan strenge veiligheidsnormen, regelmatig onderhoud uitvoeren, personeel goed opleiden en zorgen voor een goede operationele en technische werking van de attracties. Daarnaast is het essentieel dat overheidsinstanties effectieve regulering en inspectie uitvoeren om de veiligheid van kermisbezoekers te waarborgen.