Schadevergoedingen.nl

Arbeidsongeluk

Gratis juridisch advies

Bij een arbeidsongeval kunnen verschillende soorten letselschade optreden, afhankelijk van de aard van het ongeval en de omstandigheden. Letselschade verwijst naar de lichamelijke, emotionele en financiële schade die iemand kan oplopen als gevolg van een ongeval.

Het is belangrijk om te benadrukken dat bedrijven vaak wettelijk verplicht zijn om een veilige werkomgeving te bieden en passende maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. In geval van een bedrijfsongeval kan het slachtoffer recht hebben op compensatie voor de geleden schade. Het raadplegen van een juridisch professional met ervaring in letselschade kan nuttig zijn om de juiste stappen te nemen en uw rechten te begrijpen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Enkele veelvoorkomende soorten letselschade bij bedrijfsongevallen zijn onder andere:

 1. Lichamelijke letsels:

  • Snij- en schaafwonden: Dit kunnen oppervlakkige verwondingen zijn, maar ze kunnen nog steeds pijnlijk en vervelend zijn.
  • Botbreuken en fracturen: Ernstige ongevallen kunnen leiden tot gebroken botten, wat chirurgische ingrepen en hersteltijd vereist.
  • Verstuikingen en verrekkingen: Overmatige belasting van spieren en gewrichten kan leiden tot verstuikingen (gescheurde ligamenten) en verrekkingen (overbelaste spieren).
  • Brandwonden: In sommige bedrijfsomgevingen kunnen werknemers worden blootgesteld aan brandgevaar, wat kan resulteren in brandwonden van verschillende gradaties.
  • Hoofdletsel: Vallen of objecten die vallen, kunnen leiden tot hersenschuddingen, hersenletsel en andere hoofdletsels.
 2. Emotionele schade:

  • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Getuige zijn van of betrokken zijn bij een ernstig ongeval kan leiden tot emotionele trauma’s en PTSS.
  • Angst en depressie: Het ervaren van een bedrijfsongeval kan angst en depressie veroorzaken als gevolg van de schok en de impact op het dagelijks leven.
 3. Financiële schade:

  • Medische kosten: Behandeling, ziekenhuisopname, revalidatie en medicijnen kunnen aanzienlijke medische kosten met zich meebrengen.
  • Inkomstenverlies: Als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of langdurige revalidatie kunnen werknemers hun inkomsten mislopen.
  • Arbeidsongeschiktheid: Ernstig letsel kan leiden tot langdurige of permanente arbeidsongeschiktheid, wat gevolgen heeft voor iemands vermogen om te werken en inkomsten te verdienen.
 4. Materiële schade:

  • Beschadigde eigendommen: Als gevolg van het ongeval kunnen persoonlijke bezittingen, zoals kleding en apparatuur, beschadigd raken.

Veel voorkomende oorzaken

Bedrijfsongevallen kunnen verschillende oorzaken hebben, en ze kunnen plaatsvinden in uiteenlopende werkomgevingen. Hier zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van bedrijfsongevallen:

 1. Onveilige werkomstandigheden: Werkomgevingen waarin veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd of waarin onvoldoende aandacht wordt besteed aan het minimaliseren van risico’s, kunnen leiden tot ongevallen.

 2. Onvoldoende training: Werknemers moeten voldoende worden opgeleid om hun taken veilig uit te voeren. Een gebrek aan training kan leiden tot onzekerheid en fouten, wat weer kan leiden tot ongevallen.

 3. Gebrek aan toezicht: Onvoldoende toezicht op werknemers kan leiden tot het negeren van veiligheidsrichtlijnen en het uitvoeren van onveilige handelingen.

 4. Onjuiste apparatuur en gereedschappen: Gebruik van defecte of ongeschikte apparatuur en gereedschappen kan tot ongelukken leiden.

 5. Slecht onderhoud: Gebrek aan regelmatig onderhoud van machines, voertuigen en apparatuur kan leiden tot storingen en ongevallen.

 6. Gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): Wanneer werknemers niet over de juiste PBM’s beschikken, lopen ze risico op verwondingen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, vallen, impact en andere gevaren.

 7. Onveilige werkhoudingen en gedragingen: Onveilig gedrag, zoals haasten, onvoorzichtigheid, het negeren van waarschuwingen en het niet volgen van veiligheidsprocedures, kan bijdragen aan ongevallen.

 8. Ongunstige werkomgevingsfactoren: Slechte verlichting, slechte ventilatie, gladde vloeren, rommelige werkplekken en andere omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan ongelukken.

 9. Onjuiste ergonomie: Werkplekken die niet zijn aangepast aan de ergonomische behoeften van werknemers kunnen leiden tot letsel door herhaalde bewegingen, slechte houding en overmatige belasting.

 10. Overtreding van veiligheidsvoorschriften: Het niet naleven van wettelijke veiligheidsvoorschriften en bedrijfsrichtlijnen kan tot ongevallen leiden.

 11. Onvoldoende communicatie: Gebrek aan communicatie tussen werknemers, supervisors en management over risico’s en veiligheidsprocedures kan leiden tot verwarring en ongevallen.

Het voorkomen van bedrijfsongevallen vereist een gezamenlijke inspanning van werkgevers, werknemers en management om veiligheidsnormen te handhaven, training te bieden, geschikte apparatuur en PBM’s te verstrekken, en voortdurend aandacht te besteden aan het minimaliseren van risico’s op de werkplek.

Letselschadevergoedingen

Het verkrijgen van een letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval hangt af van verschillende factoren, waaronder de specifieke omstandigheden van het ongeval, de wetten in het betreffende rechtsgebied en de mate waarin de werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Hieronder treft u enkele situaties waarin letselschadevergoeding waarschijnlijker kan zijn bij een bedrijfsongeval:

 1. Aantoonbare nalatigheid van de werkgever: Als de werkgever duidelijk nalatig is geweest bij het handhaven van veiligheidsnormen, het verstrekken van adequate training, het bieden van de juiste apparatuur en het zorgen voor een veilige werkomgeving, kan dit een sterke basis vormen voor aansprakelijkheid.

 2. Schending van wettelijke veiligheidsvoorschriften: Als de werkgever wettelijke veiligheidsvoorschriften heeft overtreden en dit heeft bijgedragen aan het ongeval, kan dit de kans op een succesvolle letselschadeclaim vergroten.

 3. Ongeval veroorzaakt door gebrekkige apparatuur: Als het ongeval te wijten is aan defecte apparatuur, machines of gereedschappen die de werkgever had moeten inspecteren en onderhouden, kan dit de aansprakelijkheid van de werkgever vergroten.

 4. Ontbreken van adequate training en instructies: Als het slachtoffer niet voldoende is getraind om de taken veilig uit te voeren en het gebrek aan training heeft bijgedragen aan het ongeval, kan dit leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever.

 5. Onvoldoende bescherming of PBM’s: Als het bedrijf geen passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) heeft verstrekt of onvoldoende bescherming heeft geboden tegen bekende gevaren, kan dit bijdragen aan de aansprakelijkheid.

 6. Geen duidelijke waarschuwingen: Als de werkgever niet voldoende heeft gewaarschuwd voor specifieke gevaren op de werkplek en dit heeft bijgedragen aan het ongeval, kan dit de kans op een letselschadeclaim vergroten.

 7. Ernstig letsel en aantoonbare schade: Letselschadevergoeding is waarschijnlijker als er aantoonbaar ernstig lichamelijk letsel is opgetreden en als de financiële, fysieke en emotionele schade duidelijk kan worden aangetoond.