Schadevergoedingen.nl

Alcoholongeval

Gratis juridisch advies

Een ongeval waarbij alcohol betrokken is, kan leiden tot verschillende soorten letselschade, zowel fysiek als emotioneel.

Als u overweegt een letselschadeclaim in te dienen na een ongeval waarbij u buiten uw schuld gewond bent geraakt, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een ervaren letselschadeadvocaat om uw specifieke situatie te beoordelen en uw rechten te begrijpen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Hier zijn enkele van de mogelijke soorten letselschade die kunnen optreden bij een ongeval met alcohol:

 1. Fysieke verwondingen: Ongevallen waarbij alcohol in het spel is, kunnen leiden tot een breed scala aan fysieke verwondingen, waaronder botbreuken, kneuzingen, schaafwonden, interne letsels, hoofdletsel en rugletsel. De ernst van de verwondingen varieert afhankelijk van de aard van het ongeval.

 2. Whiplash: Een veelvoorkomend type letsel bij verkeersongevallen, waaronder die met alcohol, is een whiplashletsel. Dit treedt op wanneer het hoofd en de nek plotseling naar voren en achteren bewegen, wat spier- en nekpijn, stijfheid en andere symptomen kan veroorzaken.

 3. Traumatisch hersenletsel (TBI): Ongevallen met alcohol kunnen leiden tot hoofdletsel, wat op zijn beurt kan resulteren in een traumatisch hersenletsel. Dit kan variëren van een lichte hersenschudding tot ernstiger hersenletsel met langdurige gevolgen voor cognitieve functies en gedrag.

 4. Rugletsel: Het tillen van zware voorwerpen of plotselinge bewegingen tijdens een ongeval met alcohol kunnen rugletsel veroorzaken, zoals hernia’s, wervelfracturen en beschadigde wervelkolommen.

 5. Gebroken botten: Botbreuken kunnen voorkomen bij auto-ongelukken waarbij alcohol betrokken is, vooral als gevolg van plotselinge impact.

 6. Verbrandingen en snijwonden: Ongevallen waarbij voertuigen betrokken zijn, kunnen leiden tot verbrandingen en snijwonden als gevolg van gebroken glas, ontstekingen of brandstoflekken.

 7. Emotioneel trauma: Betrokken zijn bij een ongeval met alcohol kan leiden tot ernstig emotioneel trauma, zoals angst, depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere psychologische problemen.

 8. Overlijden: In de ergste gevallen kan een ongeval met alcohol leiden tot dodelijke slachtoffers, wat resulteert in ernstige emotionele en financiële gevolgen voor de nabestaanden.

 9. Lichamelijke en psychologische pijn: Slachtoffers van ongevallen met alcohol kunnen langdurige fysieke pijn en psychologisch lijden ervaren als gevolg van hun verwondingen en de impact van het ongeval.

 10. Littekens en blijvende letsels: Sommige verwondingen, zoals brandwonden en diepe snijwonden, kunnen blijvende littekens en fysieke beperkingen achterlaten.

Veel voorkomende oorzaken

Een alcoholongeval, ook bekend als een ongeval met alcohol of een ongeval onder invloed, treedt op wanneer een bestuurder betrokken is bij een verkeersongeval terwijl hij onder invloed is van alcohol. De belangrijkste oorzaak van een alcoholongeval is het verminderde vermogen van de bestuurder om veilig te rijden en de controle over het voertuig te behouden vanwege de effecten van alcohol. Enkele specifieke oorzaken van alcoholongevallen zijn onder andere:

 1. Verminderde reactietijd: Alcohol heeft een negatieve invloed op de cognitieve functies en de motorische vaardigheden van een bestuurder, waaronder de reactietijd. Dit vertraagt het vermogen om snel te reageren op veranderingen in het verkeer, zoals remmen voor stoplichten of het vermijden van obstakels.

 2. Verminderd beoordelingsvermogen: Alcohol beïnvloedt het vermogen van een bestuurder om risico’s adequaat in te schatten en verstandige beslissingen te nemen tijdens het rijden. Hierdoor kunnen bestuurders gevaarlijke situaties verkeerd inschatten en roekeloze keuzes maken.

 3. Verminderde coördinatie: De coördinatie van spierbewegingen en balans wordt aangetast door alcohol, wat het vermogen van een bestuurder om het voertuig nauwkeurig te besturen vermindert.

 4. Verlaagd concentratievermogen: Alcohol kan leiden tot afleiding en concentratieproblemen tijdens het rijden. Bestuurders kunnen zich minder bewust zijn van hun omgeving en andere weggebruikers.

 5. Wazig zicht en verminderde zintuigelijke waarneming: Alcohol beïnvloedt het zicht en de zintuigelijke waarneming, waardoor bestuurders mogelijk niet goed kunnen zien, afstanden verkeerd kunnen inschatten en waarschuwingssignalen kunnen negeren.

 6. Onstabiel gedrag op de weg: Onder invloed van alcohol zijn bestuurders vaak minder stabiel op de weg. Ze kunnen slingeren, abrupte manoeuvres maken en moeite hebben om rechte lijnen te volgen.

 7. Toename van risicogedrag: Alcohol kan het risicogedrag van bestuurders verhogen, waaronder te hard rijden, roekeloos inhalen, negeren van verkeersregels en agressief rijden.

 8. Verminderde alertheid: Alcohol kan leiden tot slaperigheid en vermoeidheid, wat de alertheid van een bestuurder op de weg kan verminderen.

 9. Verstoorde oordeelkundige vermogens: Onder invloed van alcohol kunnen bestuurders keuzes maken die ze nuchter niet zouden maken, zoals rijden zonder veiligheidsgordel, rijden zonder rijbewijs of andere gevaarlijke beslissingen.

 10. Toename van ongevalrisico: De combinatie van verminderde rijvaardigheid en verhoogde risicogedrag kan het algemene risico op een verkeersongeval aanzienlijk vergroten.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoeding bij een alcoholongeval kan afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval en de wetgeving in het betreffende rechtsgebied. Er zijn echter enkele situaties die doorgaans een grotere kans op letselschadevergoeding bieden bij een alcoholongeval:

 1. Bewijs van schuld: Als het duidelijk is dat de bestuurder onder invloed van alcohol was op het moment van het ongeval en dit de oorzaak was van het ongeval, kan dit sterke gronden bieden voor een letselschadeclaim.

 2. Aantoonbare verwondingen: Als slachtoffers aantoonbare lichamelijke verwondingen hebben opgelopen als gevolg van het alcoholongeval, zoals botbreuken, whiplashletsel, hersenletsel of andere fysieke letsels, kan dit de basis vormen voor het indienen van een letselschadeclaim.

 3. Medische behandeling: Als slachtoffers medische behandeling nodig hebben als gevolg van de verwondingen die ze hebben opgelopen bij het alcoholongeval, kan dit als bewijs dienen voor de ernst van het letsel en de noodzaak van compensatie.

 4. Gederfde inkomsten: Als het slachtoffer tijdens herstel niet in staat is om te werken, kunnen gederfde inkomsten een factor zijn bij het bepalen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

 5. Emotionele schade: Slachtoffers kunnen emotionele stress, angst, depressie en andere psychologische gevolgen ervaren als gevolg van het alcoholongeval. Deze emotionele schade kan ook worden meegenomen bij het berekenen van de letselschadevergoeding.

 6. Materiële schade: Als het ongeval heeft geleid tot schade aan eigendommen, zoals voertuigen, persoonlijke bezittingen en medische apparatuur, kan dit worden meegerekend in de schadeclaim.

 7. Duidelijke schending van de wet: Als de bestuurder duidelijk de wet heeft overtreden door onder invloed van alcohol te rijden, kan dit dienen als bewijs van nalatigheid en een reden voor letselschadevergoeding.

 8. Bewijs van onverantwoordelijk gedrag: Als er bewijs is dat de bestuurder roekeloos of onverantwoordelijk heeft gehandeld door onder invloed te rijden, kan dit de kans op letselschadevergoeding vergroten.

 9. Getuigenverklaringen: Ooggetuigen die kunnen bevestigen dat de bestuurder onder invloed was en dat dit de oorzaak van het ongeval was, kunnen waardevol bewijs vormen voor een letselschadeclaim.

 10. Juridische bijstand: Het inschakelen van een ervaren letselschadeadvocaat kan van essentieel belang zijn om de zaak te bouwen, de schade te documenteren en te onderhandelen over een passende vergoeding.