Schadevergoedingen.nl

Affectieschade

Gratis juridisch advies

Affectieschade verwijst naar het leed en verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstige letsel van een geliefde als gevolg van een ongeval of een andere gebeurtenis. Dit soort schade is emotioneel van aard en heeft betrekking op het verdriet, de pijn en het psychologische lijden dat familieleden, partners en naasten ervaren als gevolg van het letsel of overlijden van een persoon.

Het concept van affectieschade en het recht op een vergoeding ervoor kan variëren afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt. Niet alle rechtsstelsels erkennen affectieschade en in sommige gevallen is de vergoeding beperkt tot specifieke situaties.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te begrijpen hoe affectieschade in uw rechtsgebied wordt behandeld en wat uw rechten en opties zijn als u te maken heeft met emotionele letselschade als gevolg van het letsel of overlijden van een geliefde.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Bij affectieschade kunnen verschillende vormen van emotionele en psychologische letselschade optreden, waaronder:

 1. Verdriet en rouw: Het overlijden of ernstige letsel van een geliefde kan leiden tot diep verdriet en rouw bij familieleden en naasten.

 2. Psychologische trauma’s: Naast verdriet kunnen naasten te maken krijgen met psychologische trauma’s, zoals angst, depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere emotionele aandoeningen.

 3. Verlies van levensvreugde: Het zien van een geliefde lijden of het overlijden kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de levensvreugde en levenskwaliteit van familieleden.

 4. Angst en bezorgdheid: Familieleden kunnen zich zorgen maken over het welzijn van de gewonde persoon, medische procedures, revalidatie en toekomstige vooruitzichten.

 5. Psychologische spanning en stress: De emotionele last van het omgaan met een ernstig letsel of verlies kan leiden tot ernstige psychologische spanning en stress.

 6. Relatie-impact: Affectieschade kan de relaties tussen familieleden en naasten beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat er spanningen ontstaan of doordat de communicatie en het gevoel van verbondenheid veranderen.

 7. Verlies van financiële en emotionele steun: Het overlijden of ernstige letsel van een geliefde kan het gezin financieel en emotioneel treffen, vooral als de persoon de belangrijkste kostwinner of zorgverlener was.

Veel voorkomende oorzaken

Affectieschade wordt meestal veroorzaakt door tragische gebeurtenissen waarbij een geliefde ernstig letsel oploopt of overlijdt als gevolg van de nalatigheid of onrechtmatige daad van een andere partij. De belangrijkste oorzaken van affectieschade kunnen verschillende situaties omvatten:

 1. Verkeersongevallen: Ongevallen op de weg, zoals auto-ongelukken, motorongevallen en fietsongevallen, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden van een geliefde, wat emotionele letselschade veroorzaakt bij familieleden.

 2. Medische fouten: Ernstige medische fouten, zoals misdiagnose, verkeerde behandeling of operatieve fouten, kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen of overlijden, wat affectieschade veroorzaakt bij naasten.

 3. Werkgerelateerde ongevallen: Ongevallen op de werkplek die leiden tot ernstig letsel of overlijden van een werknemer kunnen emotionele schade veroorzaken bij zijn of haar familieleden.

 4. Ongevallen in openbare plaatsen: Ongevallen in openbare plaatsen, zoals winkelcentra, parken of openbare evenementen, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden, wat affectieschade teweegbrengt bij de geliefden van het slachtoffer.

 5. Natuurrampen: Natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, branden en aardverschuivingen kunnen leiden tot ernstig letsel of verlies van leven, wat affectieschade veroorzaakt bij de familieleden van de slachtoffers.

 6. Geweldsmisdrijven: Geweldsmisdrijven zoals moord, doodslag of mishandeling kunnen leiden tot het overlijden van een geliefde, wat diepgaande emotionele schade veroorzaakt bij familieleden.

 7. Fatale ziekten: Het overlijden van een geliefde als gevolg van een ernstige ziekte, zoals kanker of andere terminale aandoeningen, kan emotionele letselschade veroorzaken bij naasten.

 8. Ongevallen tijdens vrijetijdsactiviteiten: Activiteiten zoals watersport, bergbeklimmen, extreme sporten en andere avontuurlijke bezigheden kunnen leiden tot ongevallen en letsel, wat affectieschade kan veroorzaken bij familieleden.

Letselschadevergoedingen

Letselschadevergoeding bij affectieschade is afhankelijk van het rechtsstelsel van het betreffende land en de specifieke omstandigheden van het geval. In sommige rechtsgebieden kunnen naasten en familieleden in aanmerking komen voor een vergoeding voor emotioneel leed en verdriet veroorzaakt door het ernstige letsel of overlijden van een geliefde. Hoewel er geen absolute garanties zijn, zijn er situaties waarin de kans op een letselschadevergoeding voor affectieschade groter kan zijn:

 1. Bewezen nalatigheid of aansprakelijkheid: Als het overlijden of het letsel van een geliefde is veroorzaakt door de bewezen nalatigheid, onrechtmatige daad of schuld van een andere partij, zoals een medische professional, bestuurder of werkgever, kan dit bijdragen aan aansprakelijkheid en vergoeding.

 2. Wettelijke erkenning van affectieschade: In sommige rechtsgebieden hebben wetten specifieke bepalingen voor het toekennen van affectieschadevergoeding aan naasten en familieleden van slachtoffers van ernstig letsel of overlijden.

 3. Directe relatie met het slachtoffer: In rechtsstelsels die affectieschadevergoeding erkennen, kunnen doorgaans naaste familieleden zoals ouders, kinderen, echtgenoten en partners in aanmerking komen voor vergoeding.

 4. Bewijs van emotioneel leed: Het kunnen aantonen van aanzienlijk emotioneel leed en verdriet als gevolg van het letsel of overlijden van een geliefde is vaak een belangrijke factor bij het verkrijgen van vergoeding.

 5. Ondersteunende documentatie: Medische verslagen, getuigenverklaringen, psychologische rapporten en andere documentatie die het emotionele leed aantoont, kunnen helpen bij het verkrijgen van affectieschadevergoeding.

 6. Verlies van financiële en emotionele steun: Als het slachtoffer een belangrijke financiële en emotionele steunpilaar was voor de naasten, kan dit bijdragen aan het recht op vergoeding.

 7. Psychologische gevolgen: Als het emotionele leed heeft geleid tot psychologische gevolgen zoals depressie, angst of posttraumatische stressstoornis, kan dit het recht op vergoeding versterken.